Aanvullende diensten

Naast haalbaarheidsonderzoeken, calculaties, bestekken en projectontwikkeling is het bureau ook gespecialiseerd in het verzorgen van Bouwtoezicht
Meer- en minderwerk, begeleiding bij directie, opzichter werk,
 werkvoorbereiding, schaderapportages en bouwkundige inspecties.
Het is zélfs mogelijk om de gehele bouw uit uw handen te laten nemen.

Mochten er werkzaamheden vermeld staan waar u geen behoefte aan heeft of niet van toepassing zijn, dan kunt u alsnog contact met ons opnemen om te kijken op welke manier wij u alsnog van dienst kunnen zijn.