Calculaties

Calculeren is meer dan uitrekenen en afprijzen: een juiste calculatie is de basis voor ieder project. De omvang, vorm, bouwmethodiek en situering van het project is altijd uniek, daarom wordt door Bouwmanagement Katwijk ieder project specifiek begroot. Het bureau onderschat dat niet en zet zijn ervaren kennis volledig in voor iedere specifieke opdracht. De heer M. van Haaren beschikt over voldoende kwaliteit om met minimale gegevens een gedegen begroting te overleggen.

De soorten begrotingen welke voor u gemaakt kunnen worden zijn exploitatiebegrotingen (vanaf aankoop grond tot en met de oplevering), elementenramingen, inschrijfbegrotingen, werkbegrotingen en meerjaren onderhoudsbegrotingen. De doelstelling van iedere begroting kan anders zijn. Zo kunnen er na een voorlopig ontwerp van uw architect tussentijdse verschillen onderkend worden wanneer er een definitief ontwerp gemaakt is. Dit is ook later zelfs mogelijk als de bouwaanvraag en werktekening voor u zijn geproduceerd. Er wordt gewerkt met het KPD bouwcalc en Ibis trad professional programma. De eerdergenoemde begroting kan eventueel omgezet worden naar alle CUF-ondersteunende calculatiesystemen of zelfs Excel. Uiteraard kunnen er offerteaanvragen met eventueel vergelijkingsspiegels verzorgd worden.